Projektledelse

Med et struktureret projektsamarbejde opnås et godt resultat på selv de vanskeligste opgaver

multi:it kender betydningen af et godt og struktureret projektsamarbejde. Uanset størrelse og kompleksitet på en opgave laver vi struktureret projektarbejde. Det giver overblik over opgaven og sikrer fremdrift i leverancen.

Projektforberedelse og målfastsættelse

I denne fase foretages relevante analyser, som kan danne et videngrundlag at arbejde ud fra senere i processen. Desuden udstikkes projektets rammer, der tildeles de fornødne ressourcer og de rigtige medarbejdere sættes på projektet.

Projektopstart og Planlægning

I denne fase sikres at alle aktører i projektet får viden om og kendskab til mål, midler, proces, rollefordeling, samarbejdsrelationer og hoveddeadlines.
Der laves en projektplan med deadline og ansvarsfordeling.

Projektrealisering

Projektet gennemføres efter projektplanen, der løbende justeres ved ændringer, uforudsete hændelser eller nye behov.
Der afholdes minimum et statusmøde med projektgruppen.

Aflevering og Evaluering

Efter aflevering af et projekt vil der ved større projekter blive afholdt en afleveringsforretning.

Model for Projektledelse

 
Projektforberedelse og målfastsættelse
 

 

 

 
Projektopstart og Planlægning
 

 

 

 
Projektrealisering
 

 

 

 
Aflevering og Evaluering