Multi:Cargo C5


Booking

Bookingerne oprettes med kunde, datoer, adresser og gemmes, de oprettes enten manuel eller ved at benytte skabeloner eller kopiering af tidligere oprettet booking. Kunderne kan oprettes med egne prisaftaler, således prisen automatisk beregnes med olietillæg, maut o.s.v. Data genbruges herefter til udskrifter af fragtbreve, CMR fragtbreve, losselister mm.


Chartek

Bookingerne samles i et chartek, hvor trækker, trailer og chaufør oplysningerne ligeledes arkiveres. Her får man et godt overblik over, de enkelte ture der skal køres og man har mulighed for at indtaste forventede omkostninger. Forventede indtægter fra bookinger samt forventede udgifter til trækker oprettes automatisk på chartekket. De forventede værdier afløses løbende af realiserede beløb i takt med at købsfakturaerne bogføres. Det er muligt at lave perioderegnskab og efterfølgende benytte vores analyseværktøj til opsplitninger på periode, trafik, region og zone.


Disponering

I et samlet skærmbillede får man overblik over de udisponerede bookinger samtidig med at man kan se de aktuelle ture/charteks. Her kan man let oprette nye bookinger samt disponere dem ud på transportenhederne.


Ugeliste

I denne liste får man overblik over hvor booket de enkelte trækkere eller trailer er, og man via skærmbilledet lave ændringer f.eks. fjerne bookinger fra et chartek eller sætte en anden trækker på turen.


Vognmands-
afregning

Benytter man eksterne vognmænd, giver systemet mulighed for at afregne disse automatisk. Der kan på den enkelte vognmand indlægges km takst og ud fra denne automatisk dannes vognmandsafregninger for de enkelte ture. Benytter man egne biler overføres beløbet til vognregnskabet i stedet for.


Prisaftaler

For enten en gruppe kunder eller en enkelt kunde, kan man oprette prisaftaler således de enkelte bookinger kan afregnes automatisk. Prisaftalerne kan oprettes i en zonetabel dannet ud fra postnumre og der kan afregnes efter, fast pris, pr. 100 kg, pr. CMB, pr. palle, fordelsberegning, min. pris og max. pris. Det kan ligeledes ligges olietabeller og mauttabeller ind.


Vognregnskab

Alle omkostningerne registrers automatisk via finans- indkøbs- og anlægsmodulet samt via vognmandsarfegningen. Så det er muligt at få en regnskab over den enkelte trækker eller trailer.


Palleregnskab

Her holdes styr på byttepaller ved at man registrerer tilgang og afgang af byttepaller i en palle kladde. Herefter kan udskrives kontoudtog med startdato, periodens posteringer og slutdato.


Lagerhotel

Her er det muligt at oprette vare med oplysninger om varens ejer, varenummer, leverandør, dimensioner og farligt gods oplysninger.

Der benyttes tilgangs- og afgangskladder med mulighed for lagerregulering og venteordre.Det er muligt at registrer partinumre/serienumre, holdbarhedsdato, palleid, palleplads, lokation mv. under indtastning af tilgang og afgang på lageret. Historikken viser alle tilgange og afgange på vare, partier og paller.

Der er mulighed for tidstro tilgang- , afgangs- og flytteregistrering af paller med trådløse scannere og man kan søge på palleid og pladsid, direkte på scannerene.

Der kan afregnes både for lagerleje, fragt og handling, via prisaftale.